Stowarzyszenie Wychowanków
Wydziału AEI
Politechniki Śląskiej

Aktualności

Wyniki wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Walne zebranie Oddziału AEI Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej w dniu 17 listopada 2018 r. wybrało Zarząd i Komisję Rewizyjną na kadencję 2018-2020.

Zarząd (kolejność alfabetyczna):
Adam Gałuszka
Stanisław Kopystyński
Leszek Marażewski
Lesław Socha
Jerzy Szymura

Komisja Rewizyjna (kolejność alfabetyczna):
Marian Kidawa
Stanisław Kowalik
Jerzy Reiss